Vlaamse regering deelt uit: lage verdieners krijgen extra bonus van 600 euro

De Vlaamse regering heeft een nieuw akkoord bereikt. Werkenden die tot 1.800 euro bruto per maand verdienen, krijgen dit jaar een subsidie van 600 euro. Startende zelfstandigen krijgen een bonus van maximaal 1.200 euro. De regering wil daarmee werken lonender maken.

De jobbonus die de Vlaamse regering zal toekennen, heeft in ons land betrekking tot zo’n 700.000 personen. Al wie minder dan 1.800 per bruto per maand verdient, zal een toelage ontvangen van 600 euro. Hoe hoger je inkomen, hoe lager de bonus. Wie meer dan 2.500 euro verdient, heeft geen recht op een bonus. Het totale prijskaartje, van het initiatief uit de Vlaamse regering, komt daarmee op ongeveer 200 miljoen euro.

De uitgestrekte jobbonus is een van de vele maatregelen die de regering neemt om de koopkracht van de burger te beschermen tegen de torenhoge inflatie en exploderende energieprijzen. Minister-president Jan Jambon (N-VA) zal aankomende maandag bij de septemberverklaring meer van die maatregelen bekendmaken.

Te laag geraamd?

Open Vld is voorstander van het initiatief, al wil de partij dat bedrag nog verder omhoog krikken. Bart Somers, viceminister-president van Open VLD, vraagt daarbij de subsidies te indexeren om werkenden te beschermen tegen de onstabiele inflatie. Verder wil hij dat werknemers die meer dan 2.500 bruto en minder dan 3.000 euro bruto verdienen, ook recht hebben op zo’n bonus. Dat zou het totaal aantal rechthebbende doelgroepen van 30 procent naar 40 procent verhogen.

Ook de Vlaams-nationalistische partij N-VA is voorstander van het initiatief. De jobbonus dient mensen met een laag loon te steunen. Niet-werkenden worden al beschermd door het sociale tarief, meent de partij. Veelverdieners zijn dan weer beter beschermd tegen de woekerprijzen dankzij de automatische loonindexering in ons land, dat samen met Luxemburg de enige Europese landen zijn waar zoiets nog van toepassing is.

Jo Brouns, bevoegde minister van Werk (CD&V), verdedigt de maatregel, al wil Brouns meer geld voor kinderopvang en verhoogde kinderbijslag bijeenzamelen. De christendemocraten, die al langer voor meer kindergeld pleiten, lijken niet snel de onderhandelingstafel binnen de Vlaamse regering te verlaten.

Keuzes maken

In het begrotingsakkoord dat aankomende maandag zal worden voorgesteld, kunnen niet alle wensen worden ingelost. Er moeten keuzes gemaakt worden. Op tafel liggen tal van vragen en voorstellen om de energiefactuur meer draagbaar te maken. De kosten lopen immers al op tot enkele miljarden, terwijl de begroting volgend jaar alvast 1,5 miljard euro in het rood zal gaan.

Kinderbijslag verhogen, zou een dure operatie worden, klinkt het binnen de regering. Daarom zijn N-VA en Open Vld eerder voorstander van een verhoging van sociale toeslagen. Een volledige indexering van de kinderbijslag, tegen de gezondheidsindex van 9,7 procent, zou het totale prijskaartje op 400 miljoen euro brengen. 

Experts uiten kritiek

Experts stellen zich kritisch op omtrent de invoering van de jobbonus, en zien een uitbreiding daarvan niet zitten. Ive Marx, arbeidseconoom binnen de UAntwerpen, betwist dat de maatregel verder is uitgedacht: “Dit is bijna een middenklassemaatregel. De meeste van de mensen met een laag loon zijn tweede of derde verdieners in een gezin. De jobbonus komt dus niet bij gezinnen met de laagste levensstandaard terecht”, zegt hij aan De Tijd.

Volgens Marx zou de maatregel zo juist het tegenovergestelde effect creëren. “Onderzoek toont dat – zeker bij groepen die ver van de arbeidsmarkt staan – financiële prikkels een onzeker effect hebben”, belicht Marx. “Bovendien moeten mensen hun fiscale afrekening al gaan uitpluizen om te zien wat de jobbonus met hun netto-inkomen doet”, sluit hij af. Volgens hem zou het een beter idee zijn om het geld uit te geven aan hogere sociale toeslagen in de kinderbijslag of aan betere kinderopvang.

(jvdh)

Meer
Lees meer...