Wat verandert er voor jouw geld in augustus?

Maandag gaat de tweede maand van de zomervakantie van start. Zoals altijd brengt een nieuwe maand een aantal wijzigingen met zich mee die een impact kunnen hebben op jouw gezinsbudget.

Remgeld raadplegingen op afstand

De coronacrisis heeft een blijvende impact gehad op de manier waarop we leven. Denk bijvoorbeeld aan contactloos betalen. Ook een doktersbezoek zal er niet altijd meer hetzelfde uitzien. Tijdens de gezondheidscrisis werden er immers heel wat consultaties op afstand gedaan, via bijvoorbeeld een videocall. Tot nu toe waren dergelijke raadplegingen gratis (het ziekenfonds betaalde de volledige kostprijs terug), maar daar komt nu verandering in.

Vanaf augustus moet je remgeld betalen als je via de digitale of telefonische weg medisch advies wilt inwinnen. Het komt neer op 4 euro voor een videoraadpleging en 2 euro voor een telefonische raadpleging. Voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming wordt dat 1 euro. De derdebetalersregeling is van toepassing.

KBC en BNP Paribas Fortis laten de negatieve rente los

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft deze maand de belangrijkste rentes verhoogd met 50 basispunten. Dat betekent onder meer dat de banken geen strafrente meer moeten betalen als ze geld stallen in Frankfurt, de thuisbasis van de Europese toezichthouder.

Door die strafrente hebben verschillende banken negatieve rentevoeten geïntroduceerd voor rechtspersonen en/of particuliere spaarders met veel spaargeld. In aanloop naar de rentevergadering hebben veel van hen aangekondigd de negatieve rentevoeten te laten varen. In augustus nemen alvast KBC en BNP Paribas Fortis het voortouw. ING (België) zal vanaf 1 september niet langer werken met een negatieve rentevoet.

Indexering pensioenen en uitkeringen

De spilindex is deze maand nogmaals overschreden, waardoor de sociale uitkeringen en pensioenen volgens maand geïndexeerd worden. In september is het dan de beurt aan de ambtenarenwedden. De indexatie van de andere lonen is afhankelijk van wat in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) staat. Zo bestaat de kans dat je loon pas begin volgend jaar wordt aangepast aan de gestegen levensduurte.

Dat is de vijfde overschrijding van die index in elf maanden tijd. Oorzaak is de torenhoge inflatie. Zo is het leven in ons land deze maand 9,62 procent duurder geworden (op jaarbasis).

Aanvraag verwarmingspremie

Om de gestegen energieprijzen te milderen reikt de federale regering een verwarmingspremie van 100 euro uit. Die is er voor elk gezin met een residentieel elektriciteitscontract en wordt eenmalig toegekend voor je woonplaats (niet voor je tweede verblijf).

Die premie werd normaal gezien toegekend tijdens de periode van 18 april tot 31 juli via de voorschot- of eindafrekeningfactuur. Als je die premie niet automatisch hebt gekregen en wel voldoet aan de voorwaarden, dan kan je die vanaf 1 augustus aanvragen. Je kan dat doen via een formulier op de site van de federale overheidsdienst Economie of door te telefoneren naar het contactcenter (0800 120 33). Je moet de aanvraag voor 15 oktober indienen.

Duurzaamheidsvoorkeuren financiële producten

Financiële instellingen zijn vanaf 2 augustus verplicht om te vragen wat je duurzaamheidsvoorkeuren zijn wanneer je wilt starten met beleggen. Dat is een gevolg van de nieuwe MiFID- en IDD-richtlijnen over duurzaamheid.

Die richtlijnen verplichten de bank of verzekeraar al om een risicoprofiel van de klant op te stellen. Daar komt nu dus een klimaatprofiel bij. De adviseurs moeten rekening te houden met je duurzaamheidsvoorkeuren als ze een bepaald beleggingsproduct naar voren schuiven.

Schoolbonus

Elk kind dat in Vlaanderen recht heeft op het Groeipakket (het vroegere kinderbijslag) ontvangt in volgende maand een schoolbonus. Die bonus geldt voor alle kinderen, ongeacht hun geboortedatum. Het bedrag stijgt met de leeftijd: 21,23 euro voor 0- tot 3-jarigen, 37,14 euro voor 4- tot 11-jarigen, 53,06 euro voor 12- tot 16-jarigen en 63,67 euro voor 17- tot 24-jarigen. Dat extraatje wordt uitbetaald op 8 augustus.

(lb)

Meer
Lees meer...