Daling gewelddadige criminaliteit heeft positieve impact op gezondheid buurt

In buurten waar de geweldscriminaliteit de grootste daling laat optekenen, vallen ook de overlijdens aan hartziektes in de sterkste mate terug. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan University of Pennsylvania. De studie, gebaseerd op een analyse van gegevens over de stad Chicago het eerste anderhalve decennium van deze eeuw, toont volgens de onderzoekers welke diepe impact geweld kan hebben.

Deze invloed kan volgens de onderzoekers niet alleen worden vastgesteld voor de individuele betrokkenen die door het geweld worden geraakt, maar geldt ook voor de gemeenschap in het algemeen.

Menselijke gezondheid

“Een daling van de gewelddadige criminaliteit creëert voor de stadsbewoner niet alleen een veiliger omgeving om te wonen en te werken, maar heeft ook een positieve impact op de menselijke gezondheid”, zegt onderzoeker Lauren Eberly, hartspecialist aan de University of Pennsylvania.

“Het is belangrijk om de impact van de stedelijke omgeving op de gezondheid te erkennen. Een blootstelling aan gewelddadige criminaliteit blijkt daarbij een belangrijke sociale determinant van de cardiovasculaire gezondheid te zijn.”

De gegevens toonden volgens de onderzoekers een algemene, significante daling van gewelddadige criminaliteit. Daarbij zag Chicago over de eerste vijftien jaar van dit jaar de geweldscriminaliteit met 16 procent terugvallen.

Dat ging gepaard met een daling van 13 procent bij de overlijdens aan cardiovasculaire gezondheidsproblemen. “Wanneer de gegevens op wijkniveau worden geanalyseerd, kan het diepere verband tussen de gewelddadige criminaliteit en de cardiovasculaire gezondheid worden vastgesteld.”

Opvallend was dat ook de sterftecijfers minder sterk daalden wanneer de achteruitgang van de geweldscriminaliteit een trager tempo liet optekenen. “In een aantal probleembuurten, die traditioneel met een grotere criminaliteit werden gekenmerkt, viel het aantal geweldsdelicten met 59 procent terug”, voeren de onderzoekers aan.

“Dat ging gepaard met een daling van bijna 15 procent bij de overlijdens aan hartkwalen. In stadsdelen waar de gewelddadige criminaliteit een terugval met 10 procent liet optekenen, kende het sterftecijfer een daling met ruim 11 procent.”

Verschillende types criminaliteit

Eberly erkent dat het onderzoek zich slechts op een enkele stad heeft toegespitst, maar zegt te verwachten dat ook elders gelijkaardige verbanden zullen kunnen worden opgemerkt. Daarbij waarschuwt de wetenschapster ook voor de recente stijging van de misdaadcijfers in de Verenigde Staten.

Hierdoor zou ook opnieuw meer Amerikaanse burgers mogelijk aan een hartkwaal kunnen overlijden. Eerder onderzoek bracht aan het licht dat de menselijke gezondheid door diverse omgevingsfactoren kan worden beïnvloed. Daarbij werd onder meer gewezen naar de aanwezigheid van natuurelementen en de kwaliteit van het vastgoed in een buurt.

De onderzoekers werpen verder wel op dat de studie niet heeft gekeken naar de impact van verschillende types van criminaliteit. “Het is mogelijk dat verschillende soorten criminaliteit in een buurt een uiteenlopende impact op de cardiovasculaire gezondheid van een buurt heeft”, suggereert Eberly. “Dit moet nog verder worden onderzocht.”

(kg)

Meer
Lees meer...