Dewinter noemt koran ‘license to kill’ en Jambon zet hem op z’n plaats

“Dit boek, de koran, is de reden van heel wat onheil, de bron van alle kwaad, ‘license to kill’,” zegt Filip Dewinter (Vlaams Belang) in de Kamer. Daarmee zet hij kwaad bloed bij de andere partijen. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) geeft hem lik op stuk. 

Dewinter stelde in de Kamer een vraag aan Jambon in verband met de aanpak van radicalisering van moskeeën. In de aanleiding naar zijn vraag deed Dewinter enkele riskante uitspraken. Hij zegt onder andere dat de koran “op een fundamentalistische manier wordt beleden in nogal wat moskeeën in ons land”. Hij verklaart dat wellicht een op drie van de moskeeën in ons land tot de radicaal-soennitische strekking hoort. Waar hij die cijfers vandaan haalt, zegt hij niet. Volgens hem wordt daar gerekruteerd voor de jihad en wordt er geweld gepredikt. 

Jambon geeft Dewinter van antwoord: “U staat hier te zwaaien met een boek dat voor heel veel mensen in dit land een boek is waar zij veel respect voor hebben en voor hen zelfs heilig is en u gaat hier heel die gemeenschap in het harnas jagen. We weten allemaal dat er radicale elementen in de islamitische gemeenschap zijn, en daar willen wij allemaal tegen vechten. Maar voor de scheidslijn die u legt tussen de islam en het recht in onze gemeenschap zal u hier in dit halfrond bij geen enkele andere partij steun voor vinden.” Jambon kreeg daarvoor een applaus van bijna alle partijen. 

Dewinter antwoordt nog kort op het betoog: “Dat ik geen steun vind in dit halfrond, is mij bekend.” Hij voegt daar nog aan toe dat hij er zich van bewust is dat er gematigde moslims bestaan, maar dat betekent volgens hem niet dat er “een gematigde islam bestaat en dat de koran daarom gematigd zou zijn.” 

De reacties op Twitter bleven niet uit. 

En Dewinter wordt ook daar sterk bekritiseerd. 

De ene reactie al wat feller dan de andere …

Meer
Lees meer...