Een kilometerheffing is het stomste dat je kunt doen voor het milieu

Een kilometerheffing is het stomste dat je kunt doen voor het milieu

Laten we daar eens met een gezonde economische kijk over redeneren; Wat is er beter een CO2 taks van 1 euro per liter of een kilometerheffing van 5€ per 100km..

.

Slim of niet slim, het is allemaal zand in de ogen strooien.

Wel stel u voor dat uw auto 5 liter per 100km verbruikt. Dan is een CO2 taks van 1 euro per liter equivalent aan 5 euro per 100km. De gemiddelde Belg rijdt 20.000km, of betaalt 1000euro extra via zijn verbruik of via de kilometerheffing.

Hoe past een burger zich aan aan bij zo’n CO2 heffing ? In dat geval rij je gewoon met een 3liter wagen ipv een 5liter verbruikende wagen. En jawel uw kostprijs van uw verbruik zakt met 800euro. Je gaat uw gedrag niet moeten aanpassen, je hebt het probleem wegbezuinigd door een zuinigere wagen te kopen.

Er bestaat ook een alternatief: je kunt groene stroom kopen, uw elektrische wagen aan een solar carport hangen, en uw CO2 heffing verdwijnt ook volledig als sneeuw voor de zon. Je gaat gewoonweg nooit meer betalen voor fossiele energie.Je rijdt vanaf nog extra voordeelig op puur zonne-energie.

Je kunt ook op e-gas gaan rijden. Dat is methaangas geproduceerd met overschotten van groene energie. Je maakt eerst waterstof, via electrolyse van water, en dan methaangas door combineren van CO2. Ook die piste ontsnapt aan de CO2 taks. Het it zelfs voldoende om 50% e-gas te mengen met 50% fossiele brandstof, uw verbruik 30% doen dalen, en ook dan ben je weer volledig budgetneutraal aan het rijden.

Je kunt waarom niet, een piste onbekend bij de meeste burgers, maar ook op ammoniak gaan rijden. Terug overschotten van groene energie, omzetten naar ammoniak. En jawel ammoniakgas kun je gerust bijmengen met een lager verbruik.

De piste van de ‘slimme’ is vooral ‘gehaaide’ kilometerheffing.

Wat als je een platte kilometerheffing invoert ? Dan kun je uw gedrag aanpassen… door de helft minder te rijden. Als je vroeger 20.000km rijdt, kun je beslissen om 10.000km te rijden… En dat zal dan 500euro fossiele brandstof besparen. Remember. Je betaalt wel 5euro/100km, of je hoest nog altijd 500euro kilometerheffing op. Wat slim lijkt wordt in feite iets aberrants… Je investeert in mobiliteit, en je krijgt geen mobiliteit meer… Je kunt uw wagen niet meer gebruiken, want je hebt geen geld genoeg om uw wagen te gebruiken, er komt een faktuur achter.. na elke tankbeurt.

Je zou ook voor die zuinige 3liter wagen kunnen kiezen. Maar uw besparing op 20.000km wordt slecht 400liter of 400euro. Dus uw kilometerheffing-kostprijs om rond te rijden blijft 1000euro bedragen. Dus sowieso betaal je in het kilometerheffingsscenario zelfs met een zuinige wagen 1600euro. Over de snelweg scheuren met de symbolische Ferrari of de symbolische Smart gebruikt evenveel wegdek, en hoest evenveel ‘slimme’ heffing. Begrijp je al dat dergelijke heffing niets bijdraagt aan het milieu ?

Je kunt uw gedrag aanpassen, maar dat betekent dat je minder mobiliteit kunt kopen…

Jawel, dat betekent concreet, dat je minder de kans hebt om bvb elke dag 5 kilometer verder te gaan werken… Dat kost dus eenvoudigweg economische efficiëntie. En dat is precies wat een wagen betekent voor de economie. Een wagen is niet de vrijheid om elke dag aan 130 voorbij een flitspaal te scheuren, een wagen betekent: goedkoper winkelen door naar grotere supermarkten te rijden – meer verdienen door naar duurdere tewerkstellingzones te rijden – tijdswinst door meer te doen in één dag.

Maar concreet uw mobiliteit halveren, betekent dus meer uitgeven aan uw consumptie van artikelen. Of wacht eens even, we hebben internet, dus de internetshopping-business kan verder boomen. Dus tot daar kan de burger dit eerste probleem oplossen.

Maar je kunt moeilijker veel verder gaan werken om meer te verdienen. Dat betekent dat ofwel uw baas u een verketterde bedrijfswagen kado doet, ofwel dat je vertikt om die afstand nog zelf te betalen. We verliezen opportuniteiten, of we moeten onze baksteen meer te pas en te onpas verkopen als we veranderen van werk. Nu is dat niet zo ongewoon, we zijn gewoon verwend om in ons Belgendorpje op 100km afstand van een hoofdstad te wonen en via onze mobiliteit alle hoeken en kanten van Belgie in één dag te kunnen bezoeken…

Maar bekijk het nu eens van de kant van de overheid ?

Wat doet de overheid nu met dat geld ?

Er rijden 6miljoen wagens 20.000km. Tesamen rijden we 120miljard kilometers. En hef daar de fameuze slimme kilometerheffing van 5euro per 100km, dan vangt onze overheid in die wilde fantasie 6miljard euro. Noteer dat de overheid reeds meer dan 6 miljarden heft via rijtaks, inschrijvingstaks en de accijnzen op brandstof.

Hoeveel investeert de overheid in ons wegennetwerk ? Je komt op geen 500 miljoen per jaar uit…. Laten we een deal afspreken. Stel dat de overheid het bedrag die ze investeert in de wegen relateert aan de kilometerheffing ? Waarom niet, klinkt mij toch logisch. Wat de burger wil betalen voor de mobiliteit, heft ze via de kilometerheffing. Wat de burger vraagt aan wegennetwerk, gaat ze dus automatisch betalen via deze hefboom. En jawel een nieuwe snelweg durft wel 50miljoen per kilometer kosten. Dan krijgen we via deze heffing 120 kilometer snelweg per jaar erbij. Het zou een ware revolutie zijn, want dan groeit ons snelwegnetwerk met 10% per jaar… Dat zijn cijfers die we niet meer gezien hebben sinds de jaren ’79

Wat als we wegstroken bijbouwen, dus alle filestroken trakteren we een nieuwe wegstrook. Voor 700miljoen of 15% van die kilometerheffing begroting krijgen alle wegen met file een vak erbij… Dat zou ook een revolutie zijn.. En noteer hier evengoed dat de kilometerheffing 10x meer zou opbrengen dan wat nodig is om al onze files 30% korter te maken… Ook dit zou zowaar een revolutie zijn in ons gecongesteerd landje…

Dus de vraag die daarbij spontaan opkomt: waarom zou je als overheid investeren in wegen, als je de burger kunt belasten voor het gebruik van die wegen. De burger ontsnapt gedeeltelijk aan zijn belasting door minder te rijden, en je maakt inderdaad de files korter… Maar wat een averrechts denkwerk: uw werk als overheid in ruil voor die miljarden belastingen is niet een gepriviligeerd leger ambtenaren kweken tot in het graf zonder dat dit leger daar een cent voor in return moet doen voor deze economie ? Het werk van de overheid is normaal het aanbod van wegen maximaal afstemmen op de vraag van de burger… Dus de overheid gebruikt hier het fileargument als argument om een belasting op de file te heffen, terwijl de file het symptoom is van de pijnlijke 40jarige bezuiniging in investering in ons wegennetwerk. De overheid bezuinigt, en bedenkt een systeem om de symptomen van die groeipijnen onder de mat te vegen.. Het kwaad wordt met het kwaad bestreden... De problemen worden niet opgelost, maar wegbelast. En ja dat is een slechte oplossing. Want daardoor gooien we 6 miljard economisch potentieel weg, en gaan we onszelf alleen maar verarmen..

Dus wat is er nu beter ? Een CO2 taks van 1euro per liter ? Of een kilometerheffing van 5euro per 100km… Als het voor het milieu en de economische efficientie is, is de CO2 taks de beste keuze. Als het voor de filebestrijding is, dan is een heffing van 10cent per liter op fossiele brandstoffen die als budget INTEGRAAL en NIET BEZUINIGBAAR gespendeerd wordt aan wegenbouw… een betere oplossing… Dus laten we een kat en kat noemen, een kilometer heffing is een platte lastenverhoging waarvoor we zoals traditioneel niets in return moeten verwachten. De privé mag zich kapotwerken voor zijn mobiliteit, terwijl de ambtenarij getrakeerd wordt op de gratis openbaar vervoer. Het Animal Farm lijkt waarlijks geschreven te zijn in België.

De auto wordt nog verder gemolken om de trein nog meer vals rendabel te maken. Het resultaat van 40 jaar cumul groene-rode retoriek die weigert te investeren in het economisch weefsel, en alles doet om de het onrendabele openbaar vervoer te promoten… Nee, dit gaat niet bijdragen tot de groei van onze economie, dit wordt geld verliezen met bakken…

Gesponsorde artikelen