Japan helpt Kosovo een handje voor internationale erkenning

Hashim Thaçi (President Kosovo), Shinzo Abe (Japanse eerste minister)
Hashim Thaçi (President Kosovo), Shinzo Abe (Japanse eerste minister) ISOPIX

De diplomatieke spanningen in de Westelijke balkanlanden hebben een lange voorgeschiedenis. Al vele landen probeerden de vrede te herstellen, maar het is een moeilijke weg. Japan gooit zich nogmaals op als helpende hand voor Kosovo.

Na het uiteenvallen van Joegoslavië ontstonden er hevige etnische conflicten in de Balkan. Het conflict tussen etnische Serviërs en etnische Albanezen in Kosovo is daar één van. De NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) kwam in 1999 tussenbeide. De troepen grepen in omdat het Servisch regime onder Milošević de rechten van de etnische Albanese Kosovaren niet respecteerde. Vele Servische doelwitten werden gebombardeerd.

Kosovo verklaarde zich onafhankelijk van Servië in 1999, het werd een autonome Servische provincie. Daarna riep het parlement de Republiek Kosovo uit in 2008. Maar Servië heeft het land nooit erkend. Dat komt deels door de emotionele waarde van Kosovo voor Servische nationalisten. In 1389 leden de Serven daar een historisch verlies tegen de Turkse Ottomanen. Ze herdenken nog steeds die slag en het is een deel geworden van de nationale folklore.

Internationale erkenning

Japan erkende Kosovo als republiek al in 2008. Ondertussen zijn er 116 landen die hetzelfde deden. Toch zijn er evengoed landen die de onafhankelijkheid niet ondersteunen. Zo staan China en Rusland aan de kant van Servië. Ook op Europees vlak is er geen eensgezindheid. Vijf van de 27 EU-landen erkennen Kosovo niet als republiek. Beide landen zijn kandidaat om toe te treden tot de Europese Unie, maar de spanningen maken het proces er niet vlotter op. De EU probeert al lang de regio te stabiliseren, de ene poging is al wat doeltreffender dan de andere. Momenteel is Josep Borell, hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie, bezig met een soort van vredesmissie. Hij probeert het conflict te ontmijnen en te zoeken naar oplossingen.

Link met Japan

Begin dit jaar opende Japan een ambassade in Pristina, de hoofdstad van Kosovo. Verschillende universiteiten in Pristina organiseerden naar aanleiding van die gebeurtenis een heuse Japanse week. De studenten leerden over de Japanse cultuur en kregen de kans om gratis naar Japanse films te gaan kijken. Er werden ook lessen gegeven over Hiroshima en Nagasaki, de steden die slachtoffer werden van atoombommen in de tweede wereldoorlog. De Japanse week werd georganiseerd door het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat meldt BalkanInsight.

De twee landen zoeken al langer toenadering tot elkaar. Japan heeft een groot aandeel in de opbouw van het land. Ook tijdens de conflicten bij het uiteenvallen van Joegoslavië voorzag Japan humanitaire hulp. Er werden heel wat investeringen gedaan doorheen de jaren, vooral in de medische sector. Maar niet alleen op financieel gebied krijgen de inwoners hulp, ook kennis wordt gedeeld. In 2020 worden een aantal projecten verdergezet waarin Kosovaren les krijgen in Japan over bijvoorbeeld het milieu. De vertegenwoordigers van de landen bezoeken elkaar ook op regelmatige basis. Ze willen de band dus onderhouden.

Kosovo kan hulp gebruiken

Kosovo kan de investeringen zeker gebruiken, want er is een zeer hoge werkloosheid. Ook corruptie tiert er welig, met de nieuwe regering zal hier misschien verandering in komen. Maar ook het imago van Kosovo gaat er op vooruit. Japan staat gekend voor zijn snelle opbouw en daar zou Kosovo graag gebruik van maken.

Niet enkel Kosovo geniet van de hulp, ook andere landen in de Westelijke Balkan zien Japan graag komen. Japan zet in op de vrede behouden, de private sector verbeteren en het helpen met milieuproblemen. Al sinds 1990 zijn ze hier actief mee bezig. De naam van dat project is JICA.

Verenigde Naties

De hulp van Japan is waarschijnlijk niet alleen van goede wil. Er zullen politieke en financiële redenen aan gebonden zijn. Het land kan via de investeringen in de Balkan meer invloed krijgen in Europa. De competitie met China kan er ook iets mee te maken hebben, aangezien China Servië steunt. Japan zet dit jaar sowieso meer in op diplomatieke betrekkingen. De oorzaak hiervan ligt bij de grotere vraag naar visums, meer mensen dus die Japan willen bezoeken.

Een andere reden kan het lidmaatschap in de Verenigde Naties zijn. Wanneer de Balkanlanden geholpen worden door Japan, zullen ze waarschijnlijk Japan steunen bij een stemming in de VN. Die steun kan Japan gebruiken, zeker gezien hun laatste conflicten met Noord-Korea.

Gesponsorde artikelen