Klimaatinitiatief ‘Sign For My Future’ met honderden Belgische CEO’s eist ambitieuzer klimaatbeleid van volgende regeringen

Klimaatinitiatief ‘Sign For My Future’ met honderden Belgische CEO’s eist ambitieuzer klimaatbeleid van volgende regeringen

‘Sign For My Future’, een breed, Belgisch klimaatinitiatief zonder politieke of commerciële insteek, streeft ernaar dat België tegen 2050 CO2-neutraal wordt. Het collectief eist ook een ambitieus klimaatbeleid vanaf de volgende regeerperiode “zodat de  toekomst van onze kinderen en de volgende generaties veiliggesteld wordt”. Heel wat CEO’s en vooraanstaande wetenschappers doen mee aan het initiatief.

Het initiatief ‘Sign For My Future’ werd vandaag gelanceerd in Brussel. CEO’s van ruim 100 grote bedrijven, 75 middenveld- en jongerenorganisaties, wetenschappers en alle mediabedrijven in ons land werken al maanden samen aan het initiatief. Ze vragen dat de volgende federale en gewestelijke regeringen een ambitieuzer klimaatbeleid voeren.

Eisenpakket

Het initiatief wil dat de volgende regeringen samen al het nodige doen om de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden te houden en te blijven streven naar maximaal 1,5 graad. De uitstoot moet al in de komende 5 jaar aanzienlijk verminderen. België moet ook klimaatneutraal worden vóór 2050.

‘Sign For My Future’ wil ook dat er een klimaatwet komt, een investeringsprogramma om burgers en bedrijven te helpen bij de transitie en een onafhankelijke klimaatraad die het beleid opvolgt.

“Weg met steenkool, olie en gas”

“We moeten af van steenkool, olie en gas en resoluut kiezen voor goedkope en schone energie van bij ons”, klinkt het verder. “In de industrie, in onze gebouwen, in onze verplaatsingen. Dat wil zeggen: kiezen voor meer en beter elektrisch openbaar vervoer, elektrische voertuigen, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, groene warmte en een schone industrie.”

“De tijd van vage beloftes of maatregelen in de marge is voorbij. Want de oplossingen om de opwarming tegen te gaan, zijn er. De maatregelen die de overheid moet nemen, zijn gekend. Nu moet de politiek ze breed beschikbaar en betaalbaar maken voor iedereen. Daarom vragen we een klimaatwet, een investeringsplan en een klimaatraad.”

Vooraanstaande bedrijven en instellingen

Deze topmannen en -vrouwen scharen zich alvast achter ‘Sign For My Future’:

 • Laurent Beuselinck van ERM
 • Pierre Camé van MARS
 • Michel Croisé van Sodexo
 • Marc Du Bois van Spadel
 • E. Herman van Conseil de la Jeunesse
 • Danny Jacobs van Bond Beter Leefmilieu
 • Antoine Lebrun van WWF
 • Paul Lembrechts van de VRT
 • Thomas Leysen van KBC & Umicore
 • Koen Maerevoet van KPMG
 • Christiane Malcorps van Solvay
 • John Porter van Telenet
 • Sandra Rosvelds van Beweging.net
 • Sophie Souied van Unilever
 • Céline Tellier van IEW
 • Jo Van Cauwenberghe van Goodplanet
 • Thomas Van Craen van Triodos
 • Dirk Van de Poel van Transitienetwerk Middenveld
 • Nele Van Hoyweghen van de Vlaamse Jeugdraad
 • Nicolas Van Nuffel van Coalition Climat & CNCD
 • Bogdan Vandenberghe van 11.11.11
 • Frank Vandermarliere van Agoria
 • Myleen Verstraete van Waste2Wear
 • Serhat Yildirim van Vlaamse Vereniging van Studenten

Gesponsorde artikelen