Niet halal: tientallen miljoenen moslimkinderen mogen niet meer worden gevaccineerd

Volgens islamgeleerden zijn de vaccinaties tegen mazelen en rode hond niet halal en mogen ze niet worden gebruikt. Heel veel moslims lieten daardoor hun kinderen al niet inenten. Er doet blijkbaar binnen moslimgemeenschappen al jaren het gerucht dat er varkensproducten in de vaccins zitten. Sinds 2013 is het aantal moslimouders dat vaccinaties weigert voor hun kinderen verdrievoudigd.

De toename van de weigering en aarzeling van moslimouders om kindervaccinatie te accepteren, is wetenschappelijk al onderzocht en blijkt effectief één van de bijdragende factoren te zijn in de toename ziektes die door die vaccins voorkomen kunnen worden. In landen als Maleisië en Pakistan hebben gezondheidsautoriteiten noodgedwongen hun toevlucht gezocht tot het opleggen van strikte straffen voor ouders die weigeren hun kinderen te laten vaccineren.

Verschillende landen met een overwegend islamitische bevolking zagen de jongste jaren, een sterke toename bij kinderen van ziektes waartegen perfect veilige en doeltreffende vaccins bestaan zoals zoals polio, difterie, mazelen, tetanus en pertussis. In Pakistan is er bijvoorbeeld een stijging van 57% sinds 2013 van het aantal gevallen van kinderen met polio. In poliovrije landen zoals Nigeria werden gevallen voor het eerst in twee jaar gemeld. Polio is ook terug in de moslimgemeenschappen op Borneo. Er waren de jongste jaren ook opnieuw ernstige uitbraken van mazelen in Pakistan, Maleisië, Nepal, Egypte, Kameroen, Nigeria, Zuid-Soedan en Guinee.

Indonesië: 32 miljoen kinderen in gevaar

Zo krijgen bijna 32 miljoen Indonesische kinderen – Indonesië is het land met de grootste moslimpopulatie ter wereld – die zouden worden ingeënt tegen mazelen en rode hond, voorlopig geen vaccin. Net nu de Indonesische overheid een vaccinatiecampagne begint, hebben de islamgeleerden gezegd dat er nog steeds geen halal-verklaring is afgegeven voor de vaccins.

Volgens de geleerden moeten moslims wachten tot de verklaring er is. Dat leidt ertoe dat er veel meer mensen de vaccinaties zullen weigeren. Op dit moment heeft een provincie het vaccinatieprogramma daarom ook al effectief uitgesteld.

Er zullen wellicht nog provincies volgen, vooral provincies waar de islam sterk is. Politici in Indonesië zijn bang om tegen de islam in te gaan, omdat dat stemmen kost. Het zou dus best kunnen dat de raad van de schriftgeleerden meer politici ertoe gaat brengen de vaccinaties tegen te houden.

Meer
Lees meer...