Plan onderwijs is rond: zo zal heropstart verlopen

Onderwijs coronavirus
Isopix

Het overlegcomité waarin alle regeringen van ons land samenzitten, heeft nu ook officieel het plan bekendgemaakt voor de verdere heropstart van het onderwijs. Daarbij werd het advies van Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA) verder scherpgesteld.

Vanaf juni zal het onderwijs in alle leerjaren in ons land opnieuw opgestart worden. Bij het begin van de coronacrisis in maart werden de lessen in de scholen opgeschort, maar nu het virus in kracht afneemt, kunnen de lessen opnieuw hervat worden. Het overlegcomité heeft nu ook duidelijk gemaakt hoe dat precies in z’n werk zal gaan.

Kleuteronderwijs

Op dinsdag 2 juni gaan alle leerjaren van de kleuterscholen opnieuw open. Er zijn geen beperkingen op het aantal leerlingen in een klas. Verder hoeft er ook geen rekening gehouden te worden met de veilige afstand van anderhalve meter, zowel door de kleuters als door de leerkrachten.

In de kleuterscholen moeten er ook geen mondmaskers gedragen worden, Kleuters, maar ook hun begeleiders mogen dus zonder mondmasker rondlopen in de klas.

Lager onderwijs

In de lagere school kunnen de leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar nu al een tijdje opnieuw naar school. Maar vanaf maandag 8 juni kunnen ook de andere leerjaren opnieuw opstarten. Een proefdag is mogelijk op vrijdag 5 juni.

Klassen mogen tot 20 leerlingen tellen. Elke klas wordt gezien als een contactbubbel en mag geen contact hebben met andere klassen, ook niet op de speelplaats. Leerlingen moeten geen mondmasker dragen. Leerkrachten moeten enkel een mondmasker dragen wanneer ze zich tussen de leerlingen begeven.

Secundair onderwijs

In het secundair onderwijs werden het zesde en zevende jaar eerder al opgestart. Maar vanaf dinsdag 2 juni mogen ook leerlingen van het tweede en vierde jaar opnieuw naar school. Het eerste, derde en vijfde middelbaar wordt in juni nog één dag op school verwacht.

In het middelbaar is de social distance van anderhalve meter verplicht en worden mondmaskers sterk aangeraden. De mondmaskers worden dus niet langer verplicht zoals eerder wel het geval was. Klassen in het secundair onderwijs mogen maximum 14 leerlingen tellen.

Hoger onderwijs

In het hoger onderwijs zal er ook in juni geen les gegeven worden. Wel zullen de examens er doorgaan zoals gewoonlijk, waarbij er in de examenruimte wel rekening gehouden moet worden met de regels van social distancing.

Gesponsorde artikelen