Australische mannen leven langer dan andere. Dit is waarom

pexels

Niet de Zweden, niet de Spanjaarden maar de Australische mannen hebben de langste levensverwachting ter wereld. Dat blijkt uit nieuw onderzoek aan de nationale universiteit van Australië.

Die Scandinavische gezondheidszorg, de Spaanse levensstijl of de Japanse eetgewoonten: zoveel effect hebben ze niet. Toch niet op je levensverwachting, want daar spannen de Australiërs de kroon. Zij leven het langst ter wereld, gebaseerd op een studie over vijftien landen.

Australië leeft langer dan Japan

“Er wordt veel gezegd dat Japan en de Noordelijke landen een heel hoge levensverwachting en hoge levenskwaliteit hebben. Maar Australië scoort even goed of beter”, zegt Dr. Payne, co-auteur van de studie aan Science Daily.

De resultaten van de metastudie hebben volgens Payne “veel te maken met de langetermijn stabiliteit in Australië. De levensstandaard ligt daar al heel heel heel lang erg hoog. Eenvoudige dingen zoals genoeg te eten hebben en niet veel grote conflicten in je land hebben, spelen een grote rol.”

Het onderzoek werd een klein beetje anders aangepakt dan de meeste research naar levensduur. “Die onderzoeken zijn meestal gebaseerd op mortaliteitsdata op één gegeven moment.” Zoals hoe oud alle mensen waren die gestorven zijn in een bepaald jaar. Dan krijg je bijvoorbeeld een gemiddelde leeftijd van 80.

“Dat zegt helemaal niets over de levensduur van een groep mensen, omdat de meeste wel ouder worden, waardoor incidentele jonge overlijdens het gemiddelde naar beneden trekken”, zegt dokter Payne.

Wereldoorlog 2

“Ons onderzoek baseerde zich op de mortaliteitsdata van een heel aantal referentiejaren, zoals die van 50, 60 of zelfs 70 jaar geleden.” Dat geeft meteen een ander beeld, al komen landen zoals Japan er nog steeds goed uit. Maar op deze manier vergelijk je mensen die in hetzelfde jaar geboren zijn, en die dus ook dezelfde grote conflicten zijn tegengekomen. Zo is de tweede Wereldoorlog een belangrijk gegeven als het over levensverwachting gaat, in Frankrijk. Maar dat is niet het geval in Korea.

Op basis van die data kan je dus zien of iemand boven of onder de gemiddelde leeftijd binnen zijn eigen groep zit. “Bijvoorbeeld, een Australische man van 74 is ouder dan de helft van zijn groep”, verduidelijkt Payne. “Hij is een bovengemiddelde overlever, vergeleken met zijn groepsgenoten uit hetzelfde jaar.” Australische mannen worden trouwens, op basis van die resultaten, gemiddeld 74 jaar oud. Dat is ouder dan elders.

Hoe komt dat? Wel, in de jaren dertig tot de jaren vijftig was de mortaliteit in pakweg Japan heel hoog en heel laag in Australië. Hetzelfde geldt voor Frankrijk, waar de tweede wereldoorlog hevig huisgehouden heeft. Niet alleen door directe oorlogsslachtoffers, maar ook door de langetermijngevolgen van te weinig eten, ziektes en verderf.

Gesponsorde artikelen