Belgische politie zou nieuwe terreurdreiging niet aankunnen: gigantisch tekort aan middelen en personeel

Als er zich in ons land een nieuwe crisis zou voordoen, zoals de terreurdreiging, zal de federale politie dat niet aankunnen. Dat schrijft de krant De Tijd. Er zouden geen reserves meer zijn om zo’n probleem op te vangen.

Politie

In het nieuw rapport over de werking van de federale politie staan deze verontrustende woorden: “Het antwoord op de vraag of de federale politie nog in staat is voldoende flexibel te reageren op nieuwe fenomenen en crisissen die zich in de toekomst voordoen, is met de huidige middelen en capaciteit negatief.” In de politieraad, die het rapport opstelde, zetelen burgemeesters, hoge magistraten, vertegenwoordigers van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, politiekorpschefs en de grote baas van de federale politie.

Personeelstekorten

Wanneer er zich bijvoorbeeld een nieuwe terreurdreiging zou voordoen, zouden er geen middelen meer over zijn voor de andere politietaken. Momenteel zitten we op terreurniveau 2. Toch moeten er al militairen bijspringen om politietaken uit te voeren.

In het rapport staat dat het budget van de federale politie sinds 2012 gezakt is met 15 procent. Verder zijn er sinds 2013 394 mensen minder in dienst. Er zou sprake zijn van een personeelstekort van 14,8 procent bij de gerechtelijke politiediensten. Bij de bestuurlijke diensten is dat bijna 20 procent. Bovendien zijn de personeelstekorten bij de spoorwegpolitie en de federale wegpolitie zo groot dat ze hun taken niet meer behoorlijk kunnen uitvoeren.

Gesponsorde artikelen