Beugel op latere leeftijd: enkel vergoeding via de tandverzekering

Geschreven met branded content van DKV

Voor de hedendaagse tiener is een beugel misschien wel de normaalste zaak van de wereld. Wie al wat ouder is, heeft die kans op een perfect gebit veelal niet gehad. Meer en meer mensen kiezen ervoor om ook op oudere leeftijd de tanden recht te laten zetten. Dergelijke orthodontiekosten, die duizenden euro’s kunnen bedragen, worden niet altijd goed terugbetaald. Daarom is een tandverzekering nuttig. De voorwaarden, prijzen en uitkeringen kunnen soms sterk verschillen.

Geen terugbetaling door de wettelijke ziekteverzekering

Het probleem met een orthodontische behandeling is dat de wettelijke ziekteverzekering hier wel in tegemoetkomt, maar dan enkel voor behandelingen die voor de vijftiende verjaardag zijn opgestart. Ook na de vijftiende verjaardag is er een tussenkomst door de wettelijke ziekteverzekering, als de behandeling maar voor de vijftiende verjaardag is opgestart. Voor patiënten ouder dan 22 jaar is er hoe dan ook geen tussenkomst meer. Dat is bij alle ziekenfondsen en bij de Hulpkas zo, omdat het gaat om wettelijke regels.

Tandverzekeringen van ziekenfondsen

Veel ziekenfondsen en private verzekeraars bieden ook extra tandverzekeringen of tandzorgverzekeringen aan, verzekeringen die wel dekking kunnen bieden. Deze verzekeringen zijn niet verplicht en de dekking kan (net als de premie) per verzekeraar verschillen. Sommige verzekeraars bieden ook verschillende tandverzekeringen met verschillende premies en dekkingen aan. Dat tandverzekeringen orthodontiekosten op oudere leeftijd al eens dekken, komt omdat orthodontie niet alleen een esthetische functie heeft. Het heeft namelijk ook een medische functie. Het is bijvoorbeeld makkelijker om tanden die recht staan goed te poetsen, waardoor het risico op tandbederf afneemt.

Bij geen enkel ziekenfonds is het voor deze aanvullende tandverzekering van belang wanneer de behandeling is opgestart. Bij alle ziekenfondsen is er volgens De Tijd echter een wachttijd van minstens 12 maanden van toepassing. Bij sommige ziekenfondsen krijg je meer terug als je minstens 24 maanden wacht. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Dentalia Plus van Helan. Daar ontvang je zestig procent van de orthodontiekosten terug, met een bovengrens van 650 euro in het tweede jaar en een bovengrens van 1050 euro vanaf het derde jaar. Bij de Liberale Mutualiteit gaat het om zestig procent van het effectief betaalde bedrag met een plafond van 1025 euro per jaar, maar ook daar hangt het maximumbedrag af van hoelang de verzekering al loopt. 

Tandverzekeringen op de private verzekeringsmarkt

Niet alleen de ziekenfondsen bieden tandverzekeringen aan, ook op de private verzekeringsmarkt zijn er oplossingen. Onder andere DKV, de marktleider op het gebied van private ziekteverzekeringen, biedt dergelijke tandverzekeringen aan. Daarbij heb je de keuze tussen DKV Smile Essential, DKV Smile Comfort en DKV Smile Premium. De dekkingen en de premies verschillen per verzekeringsproduct. Klassieke orthodontie na 21 jaar is gedekt in het geval van een ongeval en dit in de formules DKV Smile Comfort (70% van de orthodontische kosten) en DKV Smile Premium (80% van de orthodontische kosten).

De procentuele vergoedingen liggen dus hoger dan bij de eerder aangehaalde ziekenfondsen, maar enkel orthodontische behandelingen die door de adviserende arts van het ziekenfonds zijn goedgekeurd, komen in aanmerking. Zeker bij orthodontische kosten voor wie jonger is dan 21 jaar is de tandverzekering van DKV door deze hoge vergoedingen interessant. Ook hier geldt er echter een bovengrens. In de formule DKV Smile Comfort krijg je een vergoeding van maximum 1500 euro voor orthodontie gedurende de volledige duur van het contract. Bij DKV Smile Premium gaat het om 2000 euro. Dat alles staat te lezen in de productinformatiedocumenten die op de website van DKV zijn te vinden.

Goed de voorwaarden lezen en informatie inwinnen

De wettelijke ziekteverzekering biedt geen dekking voor klassieke orthodontische behandelingen die na de vijftiende verjaardag zijn opgestart. Hiervoor ben je aangewezen op de aanvullende tandverzekeringen. Deze worden aangeboden door de ziekenfondsen, maar zijn ook beschikbaar op de private verzekeringsmarkt. Wat al dan niet is gedekt en hoeveel je terug kan krijgen, verschilt per verzekeraar en vaak ook per gekozen dekking. Daarom is het belangrijk om je goed te informeren voordat je een tandzorgverzekering kiest. De productinformatiedocumenten die door de verzekeraars worden weergegeven, zijn erg interessant voor wie op zoek is naar een goede tandverzekering.

Meer
Lees meer...