Bijna helft van de Belgen komt moeilijk rond

Voor 46,7 procent van de Belgen is het niet gemakkelijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat blijkt uit de driemaandelijkse enquête van Statbel die de levensomstandigheden van Belgen peilt.

Waarom is dit belangrijk?

Er zijn steeds meer Belgen die krap bij kas zitten. Dat zijn ook steeds meer mensen uit hogere inkomensklassen.

In het nieuws: Voor 46,7 procent van de Belgen is het moeilijk om rond te komen. Dat was een jaar geleden maar voor 39,3 procent van de bevolking het geval.

  • Voor het vierde kwartaal van 2022 gaf 46,7 procent van de bevraagden aan het ‘zeer moeilijk of moeilijk (16,3%) of eerder moeilijk (30,4%)’ te hebben om rond te komen.
  • Voor hetzelfde kwartaal vorig jaar was dit nog maar 39,3 procent. Dit impliceert een stijging van 6,8 procentpunten.
  • De enquête bevroeg 5.000 Belgen tussen de 16 en 74 jaar en wordt driemaandelijks gehouden.

Steeds meer hogere inkomens

Lagere inkomens hebben het traditioneel al moeilijker om rond te komen, maar het valt op dat ook hogere inkomensklassen aangeven dat het niet meer makkelijk gaat.

  • De inkomens werden opgedeeld in kwintielen. Het eerste kwintiel bevat de mensen met de laagste inkomens.
  • Voor het derde kwintiel, die de mediane lonen bevat, steeg het aantal huishoudens met financiële zorgen afgelopen jaar met 38 procent. Daar ging het percentage van 36,7 procent in het vierde kwartaal van 2021 naar 51 procent voor 2022, ofwel een toename van 14,3 procentpunten.
  • Voor het vierde kwintiel steeg het aantal met 16,4 procent. Van 27,6 procent vorig jaar tot 32,12 procent, ofwel een toename van 4,5 procentpunten.

Tevredenheid

De enquête bevraagt ook de levenstevredenheid en de financiële tevredenheid.

  • De gemeten levenstevredenheid is gelijk gebleven, met een gemiddelde van 7,3 en een mediaan van 8 op 10.
  • De financiële tevredenheid is, ondanks de toename in het aantal mensen die moeilijk rondkomen, quasi gelijk gebleven. Het gemiddelde zakte van 6,8 naar 6,7; de mediaan is 7 op 10.
  • Ook de cijfers rond eenzaamheid en geluk bleven min of meer gelijk.

(fjc)

Meer
Lees meer...