Vlaamse universiteiten gaan milder delibereren door corona: UGent milder dan KU Leuven, VUB en UAntwerpen

deliberatie ugent kuleuven vub uantwerpen
ugent

De Vlaamse universiteiten zijn van plan om hun studenten milder te beoordelen dan gewoonlijk. Op die manier willen de universiteiten tegemoet komen aan de moeilijke studiesituatie waarin veel studenten verkeerden tijdens de lockdown. Dat melden de Mediahuis-kranten.

De UGent gaat scores op zowat alle vakken vergelijken met de scores van de afgelopen twee jaar. Als het gemiddelde nu beduidend lager blijkt te liggen, zullen de punten van álle studenten voor het vak naar boven gecompenseerd worden.

De Universiteit Antwerpen gaat minder ver, maar zal op deliberaties wel rekening houden met de individuele situatie van iedere student. Als de student aantoonde de nodige competenties verworven te hebben, maar kleine tekorten haalde, zal hij of zij dit academiejaar toch nog kunnen slagen. Wat er precies met “de nodige competenties” wordt bedoeld, is niet duidelijk.

KU Leuven en VUB minder mild

KU Leuven

Ook de Vrije Universiteit Brussel gaat een aangepast deliberatiesysteem hanteren. VUB-vicerector Jan Danckaert rekent in eerste instantie op de docent om de examenresultaten uitvoerig te analyseren. “Maar als we voor een vak een groot verschil zien met vorig jaar, kan de examencommissie de punten alsnog aanpassen”, zegt Danckaert. “We vermoeden dat die optie, die er andere jaren overigens ook is, nu misschien meer zal worden gebruikt.”

De KU Leuven zou een gelijkaardige regeling aan die van de VUB handhaven.

Erasmushogeschool doet niet mee

Wellicht ook goed nieuws voor studenten aan de Hogescholen. Zo komt de Vlaamse Hogescholenraad vandaag samen om het onderwerp te bespreken en een gemeenschappelijke aanpak op poten te zetten.

Op de Erasmushogeschool zullen de deliberaties echter verlopen zoals tijdens de andere jaren. Directeur Ann Brusseel zegt de kwestie rond deliberaties en de lockdown “voor hogescholen anders ligt dan voor universiteiten”: “Wij konden makkelijker maatregelen nemen om de negatieve gevolgen van de lockdown te neutraliseren. Individuele begeleiding, alle lessen online en sommige examens vervangen door een taak. Wij hebben al die inspanningen gedaan vanaf dag 1. Daardoor is het nu niet meer nodig om ook nog in de deliberaties mildheid aan de dag te leggen.”

Gesponsorde artikelen