Left Right
scrollTop top

Digitalisering zal economische productiviteit aanzienlijk doen toenemen


Digitalisering zal economische productiviteit aanzienlijk doen toenemen

Een rapport van consulent McKinsey voorspelt dat de productiviteit in de Verenigde Staten en Europa zal toenemen met maar liefst 2 procent. De afgelopen jaren was er sprake van een gemiddelde groei van zo’n 0,5 procent per jaar.

De belangrijkste injectie voor de productiviteit mag volgens McKinsey worden verwacht van de verdere digitalisering van de economie. Er wordt daarbij gewag gemaakt van een sterke, brede en diepe technologische pijplijn over een brede waaier van industrieën.

12 procent digitaal potentieel

McKinsey zegt bijzonder optimistisch te zijn over de productiviteitsgroei die in de Verenigde Staten en Europa mogen worden verwacht. “Geraamd wordt dat Europa op dit ogenblik amper 12 procent van zijn digitaal potentieel benut,” aldus de onderzoekers. “Maar ook in de Verenigde Staten is slechts een niveau van 18 procent bereikt.”

McKinsey zegt dat de vooruitgang zich op een brede schaal zal manifesteren. Onder meer wordt gewag gemaakt van een verdere toename van de online retail, die op dit ogenblik nog altijd slechts 10 procent van alle transacties zou vertegenwoordigen. Maar ook wordt gewezen op het gebruik van intelligente meters door nutsbedrijven en de verdere doorbraak van fintech.

“Een grote stimulans mag bovendien worden verwacht van autonome wagens, die tegen eind volgend decennium 15 procent van de totale verkoop zouden kunnen vertegenwoordigen,” wordt in het rapport nog opgemerkt.

iStock

Optimalisering vaardigheden

McKinsey vergelijkt de situatie met het einde van de jaren negentig van de voorbije eeuw, toen eveneens een plotse opstoot in de productie per werkuur kon worden vastgesteld. Voordien had het tijdperk wel al veel technologische realisaties laten optekenen, maar daarvan kon onder meer volgens econoom Robert Solow tot op dat ogenblik weinig in de productiviteit-statistieken worden teruggevonden.

“Ook nu zullen verscheidene industrieën een drastische verandering doormaken,” zegt McKinsey. “Vele sectoren beginnen pas te ontdekken welke bijkomende mogelijkheden de nieuwe technologieën kunnen bieden.”

De onderzoekers geven wel toe dat er ondanks de positieve berichten nog een aantal vragen open blijven. Onder meer moet volgens hen voldoende vraag kunnen worden gegarandeerd om de productie op peil te houden.

Ook blijft volgens McKinsey de vraag welke impact de digitalisering op de inkomensongelijkheid zal tonen. Deze trends zouden immers de verdere groei kunnen afremmen. Onder meer het versterken van de vaardigheden van het werknemersbestand kan daarop volgens de onderzoekers een antwoord bieden.
iStock

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…


Corona Virus Update

 • Wereld
 • Aantal
  besmettingen
  59.162.661
 • Aantal
  doden
  1.396.375
 • België
 • Aantal
  besmettingen
  559.902
 • Aantal
  doden
  15.755