Left Right
scrollTop top

Maatregelen superkern: dit werd beslist


Sophie Wilmés
© Isopix

De superkern van de federale regering heeft gisteravond laat een akkoord bereikt over socio-economische maatregelen om bedrijven en burgers in ons land te steunen tijdens en na de coronacrisis. De tekst moest goedgekeurd worden door de partijen die de minderheidsregering steunen, daarbij ging N-VA niet akkoord. Maar doordat de andere partijen wel akkoord gingen, komen de maatregelen er toch.

Na een marathonvergadering heeft de superkern gisteren een akkoord bereikt over extra socio-economische maatregelen. Het gaat om de uitbreiding en bijschaving van de eerste lading maatregelen.

Superkern

Peter De Roover N-VA
Peter De Roover – Bron: Isopix

De superkern is de vergadering waarbij de topministers van de federale regering samenkomen. Deze ministers worden aangevuld met vertegenwoordigers van de tien partijen die de regering Wilmès steunen. Van die tien partijen gingen er negen akkoord met de nieuwe maatregelen. N-VA stapte hier niet in mee. De N-VA hoopt dan ook dat dit de laatste keer was dat er beslissingen gemaakt werden door de superkern en hoopt dat er snel een volwaardige regering komt. Dat benadrukte N-VA-fractieleider Peter De Roover na de superkern.

Afgelopen week zaterdag zat de superkern ook al samen. Toen werden er verschillende beslissingen gemaakt waaronder de btw-verlaging tot 6 procent in de horeca en een consumptiecheque van 300 euro om verschillende sectoren te ondersteunen. Daarnaast werd toen ook beslist om de meest kwetsbaren binnen onze samenleving een bijkomende premie van 50 euro te geven en dat tijdens de komende zes maanden.

Op die vergadering werd ook al beslist dat er extra steun komt voor OCMW’s door het terugbetalingspercentage van de federale overheid op te trekken tot 15 procent. Maatregelen als de tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht, het overbruggingsrecht voor zelfstandigen en het corona-ouderschapsverlof werden toen ook verlengd. Die eerste lading maatregelen werd door alle tien partijen met volmachten goedgekeurd.

Investeringen aanmoedigen

De nieuwe maatregelen kunnen opgedeeld worden in twee luiken. Het eerste daarvan moet investeringen aanmoedigen.

  • In de eerste plaats komt er een nieuw taxsheltersysteem voor alle KMO’s die gevolgen hebben ondervonden van de coronacrisis. Hierdoor kunnen KMO’s dus fiscaal gunstige investeringen doen.
  • De investeringsaftrek wordt verhoogd tot 25 procent voor alle investeringen tussen 12 maart en 31 december 2020.
  • Kosten voor evenementen georganiseerd tot 31 december kunnen volledig teruggetrokken worden van de belastingen. Zo hoopt de superkern bedrijven te motiveren om evenementen nog dit jaar te organiseren in plaats van alles meten naar volgend jaar te verplaatsen.
  • Het btw-voorschot wordt afgeschaft tot december 2020. Normaal moet dit voor 20 december betaald worden, maar bedrijven krijgen nu een maand extra de tijd om dit voorschot te betalen.
  • Deel netto-inkomen dat in aanmerking komt voor belastingvermindering voor giften wordt verhoogd van 10 naar 20 procent. Zo hoopt de regering de ngo’s en non-profitorganisaties in ons land te steunen om het fiscaal interessanter te maken om giften te doen.

Arbeidsorganisatie

Het tweede luik van de beslissingen van de superkern heeft te maken met de arbeidsorganisatie in ons land. Het gaat daarbij om de volgende maatregelen:

  • Er komen nieuwe maatregelen rond corona-werkloosheid. Concreet gaat het om een overgang van tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis naar de klassieke economische werkloosheid. Deze regel kan ingeroepen worden wanneer een bedrijf een omzetdaling van 10 procent kent. Verder blijven de maatregelen ongeveer hetzelfde. Werknemers krijgen 70 procent van hun laatste geplafonneerde loon en hebben recht op twee dagen opleiding voor elke maand werkloosheid.
  • Het corona-ouderschapsverlof wordt uitgebreid. De uitkering wordt verhoogd tot 150 procent voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking. Dit zal lopen tot 30 september.
  • Kosten gemaakt door telewerkers zullen makkelijker vergoed worden. Hierbij ligt het maximum op 127 euro per maand.
  • Extra mogelijkheden voor arbeidsduurvermindering. Ondernemingen die in herstructurering zijn of die in moeilijkheden verkeren kunnen de arbeidsduur verminderen om zo ontslagen te voorkomen. Het kan hierbij gaan om een collectieve arbeidsduurvermindering of het tijdskrediet. De toegang tot het tijdskrediet eindeloopbaan wordt verlaagd van 57 naar 55 jaar.

Extra kwetsbaren

Verder werden er ook maatregelen genomen om de meest kwetsbaren binnen onze samenleving een handje te helpen. Het gaat daarbij om een extra enveloppe van 100 miljoen euro voor de OCMW’s.

Met dat geld kunnen de leefloners in ons land geholpen worden. Er zijn tijdens de coronacrisis heel wat extra hun job kwijtgeraakt waardoor meer mensen teruggevallen zijn op een uitkering. Door de OCMW’s meer middelen te geven, hoopt de overheid deze te kunnen helpen.

Gratis treinritten

NMBS
Isopix

Het ging er op de vorige superkern al over, maar nu is er meer duidelijkheid over de tien gratis treinritten voor elke Belg. Deze ritten zal je zelf moeten aanvragen en ze zullen ook op naam worden uitgedeeld. Op die manier hoopt de overheid de kosten van de ze maatregel te kunnen drukken.


Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…