Zonnekracht is nu goedkoopste energiebron uit geschiedenis

Dankzij aanhoudende technologische verbeteringen, een verbeterd ontwerp en een grootschalige productie zijn zonnepanelen ongelooflijk goedkoop geworden. Alleen al het voorbije decennium  is de prijs van het product per eenheid opgewekte energie met 85 procent gedaald. Dat blijkt uit berekeningen van het International Renewable Energy Agency (Irena).

Opgemerkt wordt dat onder deze trends zonnekracht de goedkoopste energiebron uit de geschiedenis is geworden.

Verdubbeling

De analisten berekenden dat bij elke verdubbeling van het wereldwijd geïnstalleerde vermogen, de prijs van zonnepanelen met gemiddeld 20,2 procent is gedaald. In het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw moest voor een watt zonnekracht meer dan 100 dollar worden betaald. Zes jaar geleden was dat tarief echter tot minder dan 0,5 dollar per watt gedaald.

“Twee derde van alle hernieuwbare energieprojecten die twee jaar geleden werden geactiveerd, bleken goedkoper dan de meest voordelige nieuwe initiatieven met fossiele brandstoffen”, wordt in het rapport opgemerkt. “Dat betekende een verdubbeling tegenover het jaar voordien.”

“Ook vorig jaar werd, ondanks de stijgende prijzen voor grondstoffen en apparatuur, een verdere daling gemeld. Deze trend zal zich bovendien in de toekomst alleen nog maar verder doorzetten. Verwacht mag worden dat de kosten van hernieuwbare energie nog een aanzienlijke daling zullen vertonen.”

De kosten voor de start van onshore windprojecten lagen vorig jaar 13 procent lager dan twee jaar voordien, terwijl bij offshore installaties een inkrimping met 9 procent kon worden gemeld. Bij zonnekracht was er tegelijkertijd een daling met 7 procent.

“Rekening houdend met de hoge energieprijzen, zullen de hernieuwbare projecten die vorig jaar werden opgestart, dit jaar op de kosten voor de wereldwijde opwekking van elektriciteit een besparing van 55 miljard dollar opleveren”, luidt het nog.

Besparing

Vergeleken met drie jaar geleden daalden de kosten van wind op land met 13 procent, wind op zee met 9 procent en fotovoltaïsche zonne-energieprojecten daalden met 7 procent in kosten. De vorig jaar in gebruik genomen nieuwe grootschalige zonneprojecten deden de kosten nog eens met 13 procent dalen. Daarbij was er per kilowattuur sprake van een daling van 0,055 dollar naar 0,048 dollar.

Irena berekende dat, rekening houdend met de huidige hoge energieprijzen, de hernieuwbare energie die vorig jaar aan de bestaande capaciteit werd toegevoegd, dit jaar ten minste 55 miljard dollar zal besparen op de wereldwijde kosten voor energieopwekking.

Verdere prijsdalingen kunnen volgens de analisten in het vooruitzicht worden gesteld. Het International Energy Agency verwacht immers dat tot het einde van volgend decennium nog eens 43 procent aan het beschikbare volume zonnekracht zal worden toegevoegd.

“Hernieuwbare bronnen zijn momenteel verreweg de goedkoopste vorm van elektriciteit”, benadrukt Francesco La Camera, directeur-generaal van Irena, in een commentaar. “Hernieuwbare energie maakt economieën van de volatiele situatie op de markten van de fossiele brandstoffen – zowel op het gebied van prijs als op het vlak van aanvoer – onafhankelijk.”

“Bovendien wordt de energiekost voor de afnemer beperkt, terwijl ook de veerkracht van de markt wordt versterkt. Dat zal zich nog sterker manifesteren indien de huidige energiecrisis langer zou aanslepen”, werpt La Camera nog op.

(as)

Meer
Lees meer...