Left Right
scrollTop top

Demir (N-VA) dreigt op Vlaams niveau tegen te werken als Vivaldi kernuitstap doorvoert in 2025


Zuhal Demir Vlaamse regering kerncentrales
© EPA

Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA) dreigt om op Vlaams niveau dwars te liggen als de kernuitstap doorgaat. De federale Vivaldi-regering zal in 2025 mogelijks de kerncentrales sluiten. Demir stelt dat de federale regering daarvoor vergunningen zal moeten krijgen van Vlaanderen. De Vlaamse regering stelt niet van plan te zijn om haar klimaatplannen aan te passen. “Ze moeten rekening houden met ons”, stelt Demir op Radio 1. In de Vivaldi-regering zouden onder meer de Vlaamse regeringspartijen Open Vld en CD&V zitten.

Vlaams minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA) is niet van plan om haar klimaatplannen op Vlaams niveau aan te passen als de federale regering besluit om de kerncentrales te sluiten tegen 2025. Ze wijst erop dat de federale regering vergunningen van Vlaanderen zou moeten krijgen als het van plan is om gascentrales te bouwen. Die zouden tijdelijk nodig zijn om de overgang van kernenergie naar groene energie te overbruggen. Zelfs als er maar twee kerncentrales open blijven, zouden die gascentrales nodig zijn.

Vlaams regeerakkoord

Demir wil koste wat kost vasthouden aan het Vlaams regeerakkoord, ondanks de geruchten over de intenties van de mogelijke Vivaldi-regering. “Wij hebben gezegd dat de energiefactuur niet zal stijgen en daar houd ik mij aan”, zei de minister. “Ik zal opkomen voor de energiefactuur van de Vlaamse gezinnen, kmo’s en de industrie.”

Dat er vroeg of laat een kernuitstap zal komen, ligt echter al langer zo goed als vast. Het Vlaams regeerakkoord werd eind 2019 gesloten.

Open Vld en CD&V misnoegd

Vlaams Open Vld-parlementslid Willem-Frederik Schiltz reageert op Radio 1 dat zijn partij zich “niet zal laten opjagen”. “‘Ik denk niet dat het zin heeft om in de loopgraven te kruipen over zo’n thema’s”, stelt Schiltz. “Dit is te belangrijk. En hoe beter dat de verschillende regeringen in ons land kunnen samenwerken om zo’n uitdagingen aan te pakken, hoe goedkoper het voor de mensen is en hoe sneller wij resultaten kunnen neerleggen. Dus wij laten ons daar vooral niet door opjagen.”

CD&V verwacht dan weer dat Demir “er alles aan doet om zoveel mogelijk betaalbare energiebevoorrading te verzekeren”. “Stokken in de wielen steken uit politieke overwegingen is daarbij uit den boze”, stelt Vlaams CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne in de Mediahuis-kranten.

Bothuyne stelt dat het energiedossier “te belangrijk voor politieke spelletjes” is: “Onze verouderde kerncentrales zijn niet meer altijd even betrouwbaar en of er nu twee verlengd worden of niet: er moet geïnvesteerd worden in nieuwe productiecapaciteit.”

Bothuyne beweert ook dat N-VA zelf voorstander is van de bouw van nieuwe gascentrales. Hij stelt dat Demir eind 2019 nog een traject voor belangrijke investeringen in deze centrales had aangekondigd: “Dat minister Demir nu uit partijpolitieke deze vergunningen zou gaan blokkeren, is dan ook ongeloofwaardig en ontoelaatbaar, want strijdig met het Vlaams regeerakkoord dat beloofde werk te maken van vlotte vergunningsprocedures.”


Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…


Corona Virus Update