Betaalde Putin de reis van Filip Dewinter en co naar Griekenland en Gouden Dageraad?

Eén vraag in heel de affaire van Filip Dewinter en diens reisje naar Griekenland blijft onbeantwoord: wie betaalde de trip? Want zes personen reisden af, maar Dewinter en Anke Van dermeersch blijven bijzonder vaag wie heel de zaak financierde. De kans is niet onbestaande dat er een Russische link is: eerder reisden diezelfde Vlaams Belangers af naar Syrië en de Krim.

Vlaams Belang krijgt zelden zoveel media-aandacht, zeker niet bij de openbare omroep VRT. Eerst Filip Dewinter en Anke Van dermeersch in Terzake, daarna zowaar zelfs nog voorzitter Tom Van Grieken in De Afspraak. Met tussendoor nog een live interventie van Gerolf Annemans vanuit Straatsburg.

Aanleiding van die VB-tsunami aan aandacht is een diep intern conflict over de buitenlandse trips van Dewinter en Van dermeersch. Dewinter en z’n delegatie reisden af naar Griekenland met ook kamerlid en Antwerps gemeenteraadslid Jan Penris en gewezen parlementslid Frank Creyelman in hun kielzog. Vooral de aanwezigheid van die laatste is geen toeval: hij is de man met de ‘internationale’ banden in de kliek van Dewinter.

De partij Vlaams Belang had toestemming gegeven voor een trip, maar de jonge voorzitter Tom Van Grieken had Dewinter en co wel verboden om te gaan verbroederen met het extreem-rechtse Gouden Dageraad, een veel extremere partij dan pakweg de PVV van Geert Wilders of het FN van Marine Le Pen, met wie Van Grieken wel gezien wil worden.

Maar Dewinter ging toch, gaf een speech bij die partij, en haalde de banden aan. Daarop kon Van Grieken niet anders dan ingrijpen, en ontplofte de hele zaak: sancties vanuit het partijbestuur voor Van dermeersch en Dewinter, die in beroep gaan bij de partijraad. “Emotionele overacting”, zegt Dewinter, die Van Grieken “naïviteit en gebrek aan ervaring” verwijt.

vrt

Eerder trips naar de Krim en Syrië

Het reisbeleid van de kliek rond Dewinter blijft hoe dan ook vragen oproepen. Vooral: wie financiert eigenlijk al die tripjes? Het patroon is nochtans duidelijk. In maart 2014 ondernamen diezelfde Penris en Creyelman een trip naar de Krim, het deel van Oekraïne dat door de Russische president Vladimir Putin werd geannexeerd.

Toen Putin na een militaire operatie een soort referendum organiseerde om de Krim te kunnen annexeren, doken Penris en Frank Creyelman daar doodleuk op als ‘internationaal waarnemer’, samen met nog een rist extreemrechtse Europese parlementsleden, onder meer ook van het Griekse Gouden Dageraad. Van een EU-missie was hier geen sprake, dit was een compleet door Rusland gefinancierde poppenkast. Het doel was simpel, onder meer in de Russische media een soort legitimiteit aan de annexatie geven vanuit Europa. Het bezoek gebeurde compleet om buiten de toenmalige voorzitter Gerolf Annemans, die ‘not amused’ was.

Hetzelfde met Syrië. Tegen Europa en de VS in steunt Putin daar nog steeds de dictator Bashar al-Assad door dik en dun. En wie dook daar in maart 2015 op? Een delegatie vanuit Europa met parlementsleden Filip Dewinter en Anke Van dermeersch, die de door Rusland gesteunde Assad plots kwamen vereren met een bezoek. Ook dat bezoek zette kwaad bloed bij Van Grieken, toen al de opvolger van Annemans.

“Fondsen die daarvoor ter beschikking zijn gesteld”

Opvallend is dat Dewinter niet wil zeggen wie deze keer de reis betaald heeft. In Terzake draaide hij meer dan rond de pot. Want op de vraag van Kathleen Cools wie de zaak financierde volgende op minder dan één minuut heel wat versies. “Deze reis is betaald met eigen middelen”, zo begon Dewinter. “Deze reis is absoluut niet betaald met partijgelden, maar met eigen middelen.”

En neen, de trip was ook “niet gesponsord door Gouden Dagenraad of door de koepelorganisatie van die partij in het Europees parlement”. “Het geld komt niet van hen, dat klopt op geen enkel moment.”

En toen volgde het cryptische zinnetje: “De middelen zijn aangewend vanuit fondsen die daarvoor ter beschikking zijn gesteld.” Maar op de vraag welke fondsen, wilde Dewinter niet antwoorden: “Daar hebt u geen zaken mee, mevrouw. Wij worden door mensen en organisaties gefinancierd die het nuttig vinden daar in te investeren. U hoeft daar toch geen kennis van te hebben?”

Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat Putin extreem-rechts in West-Europa financiert. Ook Marine Le Pen kan rekenen op financiële steun uit Rusland.

Meer
Lees meer...