Left Right
scrollTop top

De meest moderne pastoor van het land … is ontslagen


De meest moderne pastoor van het land … is ontslagen

De moderne pastoor Luk Brutin werd door het bisdom van Brugge op non-actief gezet. Brutin stond bekend als controversiële priester, maar niet iedereen vond dat even leuk. Binnen de vereniging stapelden enkele conflicten op dus moest de priester opstappen. Zijn advocaat is van mening dat jaloezie van collega’s er wellicht ook iets mee te maken heeft: hij was wel Mister Popular van alle priesters hé …

De 47-jarige Luk Brutin was al zes jaar pastoor van de Sint-Aldegondisparochie. Hij maakte op enkele jaren tijd, de kerk weer populair op unieke manieren. De priester preekte in zijn eigen dialect (West-Vlaams) en gebruikte mediagenieke stunts om meer mensen aan te trekken. Beeldmateriaal en pizza-avonden in de kerk sloegen aan, maar trokken tegelijk ook veel haters.

Tegenwerking

De priester zorgde er wel voor dat de kerk terug volk aantrok, maar niet iedereen was fan van zijn gekke inbreng. Hij had wel leuke ideeën, maar een botsautokraam als decorstuk in de kerk was misschien toch een stapje te ver. Zulke zaken zorgde wel voor wat botsingen binnen de vereniging.

De pastoor werd verwijderd uit de Sint-Aldegondis en de Sint-Jozefsparochie door bisschop Lode Aerts. Volgens HLN wordt hij niet uit zijn functie ontzet: “Hij krijgt voorlopig geen nieuwe benoeming, maar we willen nu eerst een periode van rust inlassen”, klinkt het bij het bisdom. Voorlopig zal priester Frans Verhaeghen verdere misvieringen en plechtigheden leiden.

“Christus ging ook in een mineur weg”

De priester reageerde gechoqueerd toen de bisschop Aerts hem uit zijn functie zette. “Vroeg of laat zal de waarheid naar buiten gebracht worden, maar daar is het nu nog te vroeg voor”, reageert hij in HLN. Hij vindt dat hij zichzelf niets kan verwijten. “Ik kon subsidies losweken om de kankerbestrijding in de kerk beter op de agenda te plaatsen, verbond 650 families met kankerpatiënten en kreeg bij de laatste noveen meer dan 2.000 mensen over de vloer.” Hij is blij dat opnieuw veel volk naar de kerk kwam, maar volgens hem zorgde dat ook voor misnoegde reacties. “Of dit geen afscheid in mineur is? Christus ging indertijd ook in mineur weg van deze aarde.”

In oktober 2015 getuigde hij op een moordproces en daar konden zijn dorpsgenoten niet mee lachen. 600 mensen tekenden een petitie tegen de priester. Volgens Brutin heeft die polemiek niets te maken met zijn dossier. “Ik vervulde toen ook gewoon maar mijn burgerplicht”, zegt hij.

Jaloezie

Kerkjurist en zijn advocaat Kurt Martens vindt dat jaloezie de oorzaak is van deze kwestie. Volgens hem kwam de priester met innovatieve ideeën waarmee hij veel aandacht kreeg. Volgens de advocaat is het net dat wat hem in deze positie bracht. “Enerzijds gaat het voor een groot stuk om jaloersheid bij collega’s uit het pastoraat. Anderzijds wekte hij ook irritatie op in de lokale politiek. Dat hij ook voor onmin bij gelovigen zorgde? Daar vind ik in het dossier niets van terug. Het gaat om een dossier van welgeteld 43 bladzijden, met quasi niks van argumenten om hem af te zetten.”

Kerknet

Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…