Steeds meer Europeanen vragen om regulering van artificiële intelligentie

Een studie van de Spaanse IE University geeft aan dat 68 procent van de bevraagde Europeanen voorstander is van extra regelgeving rond artificiële intelligentie (AI). De belangrijkste bezorgdheid is het verlies van jobs.

Waarom is dit belangrijk?

De snelle opkomst van AI baart burgers zorgen. Er wordt gevreesd dat regulering en wetgeving achterlopen op de prestaties van de technologie. Veel burgers zijn vragende partij voor meer controle.

In het nieuws: De roep om strengere AI-regels klinkt almaar luider.

  • Uit een studie van de Spaanse IE University blijkt dat 68 procent van de 3.000 bevraagden wil dat de overheid de regels rond artificiële intelligentie en automatisering aanscherpt. Vorig jaar deed de universiteit een gelijkaardig onderzoek. Toen gaf 58 procent aan te vinden dat dit noodzakelijk is.
  • De grootste bezorgdheid is het effect van artificiële intelligentie op de arbeidsmarkt. Dit is geen grote verrassing. Sinds de lancering van ChatGPT in november 2022 werd al gevreesd dat er veel jobs overbodig zouden worden door de efficiëntie en snelheid die AI met zich meebrengt.
  • De bezorgdheid om AI neemt in alle bevraagde landen toe, behalve in Estland. Daar is slechts 35 procent van de bevolking voorstander van striktere regels. Vorig jaar was dit nog 45 procent.

Snel versus traag

  • Voor de Europese politici zal het geen wake-up call zijn. Ze delen de bezorgdheden rond kunstmatige intelligentie en werken aan regulering. Europa stelt zelf de doelstelling om een voorbeeld te zijn rond AI-wetgeving. Daarbij wordt onder meer verwezen naar de risico’s van AI-gegenereerde beelden of geluidsfragmenten bij eerlijke verkiezingen.
  • Maar technologische vooruitgang gaat snel, en wetgeving formuleren en goedkeuren gaat traag. AI-experts waarschuwen dat de recent ingevoerde AI-wetgeving van de EU nu al achterhaald is.
  • Daar komt bovenop dat heel wat grote bedrijven vrezen dat een te strenge wetgeving de concurrentiekracht zal aantasten.

(evb)

Meer
Lees meer...