Studie voorspelt datum einde lockdown

We leven in België nu al bijna vier weken in lockdown en dus vragen steeds meer mensen zich af hoe lang deze situatie nog zal duren. Dat voorspellen blijft natuurlijk heel moeilijk, al toont dit werkdocument wel een mogelijk scenario over hoe het verdere verloop.

Het rapport is een werkdocument, en geen officieel standpunt, van consultancybureau BCG. Het is niet bedoeld ter vervanging of aanvulling van medisch- of veiligheidsadvies. Bovendien mag het mag zeker niet gezien worden als een formele validatie of aanbeveling van een bepaalde beleidsaanpak. Het scenario en de projecties in het document variëren met een factor 100-1000x, en weerspiegelen slechts één potentieel scenario van mogelijke uitkomsten. Daarbij vermelden ze duidelijk dat er verschillende factoren zijn die kunnen zorgen voor een andere uitkomst.

Het scenario en de projecties in het document zijn gebaseerd op cijfers van het aantal vastgestelde besmettingen met het nieuwe coronavirus van de Amerikaanse John Hopkins University. Die cijfers zijn in alle landen een onderschatting en afhankelijk van hoe vaak er getest wordt.

Voorspelling

Ook moet worden gezegd dat het werkdocument is opgesteld op 25 maart, ondertussen toch al ruim twee weken geleden. Binnenkort plant het bureau mogelijk een nieuwe versie, maar tot dan moeten we het doen met deze eerste versie van hun ‘Epidemic Projection’.

Hoewel deze voorspelling dus al van even geleden is, blijkt ze wel nog altijd op veel vlakken accuraat te zijn. Zo is de voorspelde datum waarop de lockdown in Hubei in China eindigde ook effectief uitgekomen.

België

Voor België zegt het scenario in het werkdocument dat het aantal dagelijkse vastgestelde besmettingen nog zal stijgen tot de derde week van mei. Deze voorspelling blijkt in de praktijk voorlopig redelijk accuraat te zijn.

Kort na het publiceren van het document, op 25 maart, steeg het aantal dagelijkse besmettingen in België heel fel met een piek eind maart. Sindsdien is er geen stijging meer, maar zeker ook nog geen daling.

lockdown corona bcg belgie
Bron: BCG

Tot juni of juli

De grafiek die je hierboven ziet, zou er in het echt dus enigszins anders uitzien, namelijk met een iets snellere stijging en een langer vlak plateau. De project voorspelde wel correct dat er op dit moment nog geen daling zou zijn van het aantal vastgestelde besmettingen. Om te weten of die effectief maar in de derde week van mei komt, zullen we moeten afwachten. Viroloog Steven Van Gucht zei vandaag alleszins wel dat we nog een tijdje met het virus zullen moeten leven. Zijn collega Marc Van Ranst dreigde zelfs met een strengere lockdown.

Als al deze voorspellingen blijken te kloppen, duurt de lockdown in België volgens het rapport nog minstens tot de tweede week van juni. In het ergste geval kan het zelfs zijn dat we nog in quarantaine zitten tot eind juli.

Meer
Lees meer...