Left Right
scrollTop top

Experts denken aan ‘contactbudget’ in plaats van ‘sociale bubbel’, maar wat is dat?


Vrienden tafel
© Shutterstock

De coronamaatregelen in ons land worden steeds minder opgevolgd. Vooral de zogenaamde ‘sociale bubbel van vijf’ zorgt voor heel wat kritiek en weerstand. Ook de experts lijken te beseffen dat er nood is aan een systeem en overwegen daarom een ‘contactbudget’. Maar hoe verschilt dat precies van het huidige systeem?

Enkel maanden geleden was het begrip ‘sociale bubbel’ nog compleet onbekend. Sindsdien is het een van de meest besproken termen. Eind juli besliste de Nationale Veiligheidsraad om onze contacten opnieuw te beperkten. Sindsdien mag je maar maximum vijf vaste contacten hebben als gezin en dat nog minstens tot eind september.

Langer volhouden

Uit bevragingen blijkt echter dat steeds minder mensen zich nog strikt aan deze maatregelen houden. Volgens veel psychologen en sociologen is de richtlijn dan ook te streng en niet vol te houden. Sinds kort maken zij ook deel uit van adviesgroep Celeval. Die kregen van premier Sophie Wilmès (MR) enige tijd terug dan ook de vraag om het concept van de bubbel te herbekijken.

Eenvoudig is dat echter niet. De stijgende coronacijfers later het namelijk niet toe om alle beperkingen gewoon weg te laten. Toch leeft er ook het besef dat we op zoek moeten naar een systeem dat wel vol te houden valt en waarbij contacten toch beperkt worden.

Zelf vrijer kiezen

Dat alternatief moet het ‘contactbudget’ worden. Hoe dat precies zal ingevuld worden en wat de exacte regels ervan zijn, is nog niet duidelijk. Het idee erachter is dat mensen zelf iets vrijer kunnen kiezen wanneer ze hoeveel mensen zien. De bedoeling is ook dat de mensen die je ziet niet meer altijd dezelfde moeten zijn.

Zo zal er bijvoorbeeld een maximaal aantal personen zijn dat je mag zien over twee weken tijd. Een barbecue met acht vrienden is dan eventueel mogelijk, als je de rest van de week niets doet. Ook voor evenementen lijkt er een gelijkaardig systeem aan te komen. Wie bijvoorbeeld naar een sportwedstrijd gaat kijken, mag niet de dag erna ook naar een concert gaan. Voor de precieze details is het echter afwachten tot de volgende Nationale Veiligheidsraad.


Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…